Oferta

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży doświadczających:

 • lęku, nieśmiałości,
 • nadmiernej ambicji, kontroli
 • depresji młodzieńczej
 • zaburzeń zachowania
 • zaburzeń opozycyjno-buntowniczych
 • trudności w regulacji złości, agresji
 • trudności w relacjach
 • nerwicy natręctw OCD
 • zaburzeń odżywiania
 • samookaleczeń
 • niskiej samooceny
 • tików
 • opóźnienia w rozwoju emocjonalnym,
  społecznym, mniejsza dojrzałość
 • i inne.

Konsultacje psychologiczne

 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych
 • psychoedukacja rodziców w zakresie m.in.:
  • jak budować relacje oparte na szacunku i empatii?
  • jak radzić sobie z trudnymi dla nas emocjami i zachowaniami dzieci?
  • jak wspierać dzieci w przeżywaniu emocji złości, lęku, smutku?
  • jak wspierać samoregulację emocjonalną wszystkich członków rodziny?
  • czym są granice, gdzie ich szukać, jak je wyznaczać?

Warsztaty dla Dobrych Rodziców – warsztaty przeznaczone są dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi. Poszczególne zajęcia trwają od 1,5 do 2 godzin, prowadzone są w grupie do 5 osób, odbywają się raz  w tygodniu, warsztat zamyka się w 13 spotkaniach.

Wsparcie w kryzysie –  pomagam osobom w kryzysie: żałoby, utraty zdrowia, traumy, przemocy, wypadków.

Pomoc psychologiczna online