Głównym obszarem działania Gabinetu jest wsparcie dziecka i rodziny poprzez konsultacje dla rodziców, terapię dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla Dobrych Rodziców.

W pracy z dziećmi, młodzieżą jak i ich rodzicami zależy mi na stworzeniu atmosfery pełnej życzliwości, otwartości, zaufania, autentyczności i akceptacji. Kluczowe jest dla mnie wspieranie moich klientów w poszukiwaniu dróg do zrealizowania swoich potrzeb oraz dzielenia się z nimi swoją wiedzą oraz narzędziami, które mogą im w tym pomóc.

Kilka słów o tym co się dzieje w Gabinecie psychologa dzieci i młodzieży ….

w trakcie spotkania psycholog dokonuje wnikliwej analizy zgłaszanego problemu poprzez wywiad z rodzicem, rozmowę z dzieckiem oraz ocenę zachowań dziecka i rodziny, co pozwala na pomoc rodzicom i dzieciom w pokonaniu trudności. Dzieci i młodzież zostają wysłuchane i zaopiekowane. Rodzice w gabinecie mogą liczyć m.in na psychoedukację w zakresie doświadczanych przez ich dziecko trudności, wzmacnianie kompetencji wychowawczych, pomoc w rozwiązaniu sytuacji trudnych w rodzinie, udzielenie wskazówek postępowania w konkretnych problemowych sytuacjach.