Głównym obszarem działania Gabinetu jest wsparcie dziecka i rodziny poprzez konsultacje dla rodziców oraz terapię dzieci i młodzieży od 8 roku życia.

W pracy z dziećmi, młodzieżą jak i ich rodzicami zależy mi na stworzeniu atmosfery pełnej życzliwości, otwartości, zaufania i akceptacji. W procesach terapeutycznych ważne jest dla mnie empatyczne i uważne towarzyszenie oraz wspieranie moich klientów poprzez dzielenie się z nimi swoją wiedzą oraz narzędziami, które mogą im pomóc.

Kilka słów o tym co się dzieje w Gabinecie psychologa dzieci i młodzieży podczas pierwszego spotkania …

w trakcie spotkania dokonuje analizy zgłaszanego problemu poprzez wywiad z rodzicem, rozmowę z dzieckiem oraz ocenę zachowań dziecka, rodziny i innych bliskich mu środowisk. W trakcie spotkania dokładam starań, by dzieci i młodzież czuły się wysłuchane i zaopiekowane.

Rodzice otrzymują informację zwrotną dotyczącą wstępnej oceny sytuacji dziecka i dostępnych formach wsparcia. Ponadto mogą liczyć m.in na psychoedukację w zakresie doświadczanych przez ich dziecko trudności, wzmacnianie kompetencji wychowawczych, udzielenie wskazówek postępowania w konkretnych problemowych sytuacjach.