Głównym obszarem działania Gabinetu jest wsparcie dziecka i rodziny poprzez konsultacje dla rodziców, terapię dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla Dobrych Rodziców.

Świadczone usługi wykonywane są z wielką starannością w oparciu o  wartości autentyczności, rozwoju, profesjonalizmu i bezpieczeństwa.

„Każdy człowiek jest inny – dotyczy to po równi dzieci i dorosłych – i dlatego trzeba szukać takich sposobów okazywania miłości innym, żeby mogła być przez nich odbierana jako miłość”.

Jasper Juul

ODPOWIEDZI NA WAŻNE PYTANIA

Co się dzieje w Gabinecie psychologa dziecięcego?

W trakcie spotkania psycholog dokonuje wnikliwej analizy zgłaszanego problemu poprzez wywiad z rodzicem, rozmowę z dzieckiem oraz ocenę zachowań dziecka i rodziny, co pozwala na pomoc rodzicom i dzieciom w pokonaniu trudności. Dzieci i młodzież zostają wysłuchane i zaopiekowane. Rodzice w gabinecie mogą liczyć m.in na psychoedukację w zakresie doświadczanych przez ich dziecko trudności, wzmacnianie kompetencji wychowawczych, pomoc w rozwiązaniu sytuacji trudnych w rodzinie, udzielenie wskazówek postępowania w konkretnych problemowych sytuacjach.

Z jakimi problemami mogą zgłosić się rodzice?

Mogą być to problemy związane z m.in. snem, jedzeniem, adaptacją, niepokojącymi zachowaniami (opóźnienia czy regresu w rozwoju poszczególnych funkcji), przeżywaniem lęków, obniżeniem nastroju, wycofaniem z aktywności, trudnościami w nawiązaniu relacji, zachowaniami wskazującymi na jednostkę chorobową, a także różnymi zdarzeniami losowymi, traumami.