O mnie

W 2014 roku zdobyłam dyplom studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim (specjalność psychologia kliniczna). Od tego momentu pracuję w zawodzie i nieustannie rozwijam swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i kursach, z którymi mogą się Państwo zapoznać w dalszej części. Obecnie swój warsztat terapeutyczny rozwijam poprzez udział w doświadczeniach własnych oraz szkoleniach przygotowujących do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Domu Dziecka oraz placówkach oświatowych.

Jestem Członkiem Nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizora WTTS.

Oferuję poradnictwo, psychoedukację i szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży od 8 roku życia, którzy doświadczają w swoim życiu różnego rodzaju trudności i kryzysów.

Jak pracuję?

Uczę się psychoterapii w nurcie systemowym, sięgam również po rozwiązania i wiedzę z innych nurtów: terapii poznawczo-behawioralnej, skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu oraz akceptacji i zaangażowania. Istotne jest dla mnie integrowanie technik i najlepsze wykorzystanie ich do indywidualnych potrzeb klienta.

Co jest dla mnie ważne?

Najważniejsza jest dla mnie relacja: taka, w której można czuć się bezpiecznie i swobodnie. Zależy mi na atmosferze pełnej życzliwości, otwartości, zaufaniu i akceptacji.

Ważne jest dla mnie stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez regularne uczestniczenie w kursach i szkoleniach oraz poddawanie swojej pracy superwizji.

Wykształcenie:

Uniwersytet Szczeciński, jednolite studia magisterskie: psychologia, specjalność kliniczna.

Uniwersytet Szczeciński, studia podyplomowe, kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ważniejsze szkolenia:

W ramach psychoterapii nurtu systemowego:

Psychoterapia systemowa indywidualna i rodzin (od 2022 r. ) – organizator WTTS Poznań

W ramach nurtu terapii skoncentrowanej na rozwiazaniu:

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu, I stopień – organizator LTSR Warszawa.

W ramach nurtu terapii poznawczo-behawioralnej:

Roczne Studium Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym – organizator ITPB Wrocław.

Rok z terapią poznawczą – behawioralną dzieci i młodzieży – organizator Ośrodek „Poza Schematami” Warszawa.

Rozumienie i terapia samouszkodzeń – szkolenie prowadzone przez Barenta W. Walsha

Akywacja behawioralna w leczeniu osób z depresją – szkolenie prowadzone przez prof. Sona Dimidjian

Prowadzenie warsztatów dla Dobrych Rodziców – organizator Ośrodek „Poza Schematami” Warszawa.

W ramach nurtu terapii akceptacji i zaangażowania:

Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania – Timothy Gordon.

6 kroków do elastyczności z matrycą ACT – Benjamin Schoendorf.

Terapia ACT w zaburzeniach odżywiania nastolatków – Sheri Turrell.

Zastosowanie terapii ACT do relacji interpersonalnych – Sheri Turrell.

Krótkoterminowa terapia akceptacji i zaangażowania w depresji i zachowaniach samobójczych – Kirk Strosahl i Patricia Robinson.

Praca z wartościami w psychoterapii – Sabina Sadecka.

Program pracy własnej Self Practice/Self Reflection (SP/SR) w podejściu akceptacji i zaangażowania – organizator ITPB Wrocław.

I inne m.in.:

Kurs Self- Regulation dla specjalistów.

Trening umiejętności społecznych TUS SST.