O mnie

Jestem psycholożką o specjalności klinicznej oraz interwentką kryzysową. Prowadzę konsultacje dla rodziców oraz terapię psychologiczną dzieci i młodzieży.

Jak pracuję?

W swojej pracy skupiam się na zrozumieniu potrzeb klienta i stworzeniu autentycznej relacji. Korzystam z technik zaczerpniętych z nurtów: terapii poznawczo-behawioralnej, skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu oraz akceptacji i zaangażowania. Metody i narzędzia pracy dostosowuje do wieku i możliwości dziecka oraz aktualnych potrzeb jego i rodziny.

Co jest dla mnie ważne?

Najważniejsze dla mnie jest stworzenie dla klienta bezpiecznego miejsca oraz zbudowanie z klientem autentycznej relacji opartej na otwartości i zaufaniu. Chcę, aby każdy w gabinecie czuł się zauważony, wysłuchany i zaopiekowany. Równie ważne dla mnie jest korzystanie z metod i technik, które służą klientowi i mają oparcie w badaniach naukowych, tak by pomagać w sposób wartościowy i skuteczny.

Wykształcenie:

Uniwersytet Szczeciński, jednolite studia magisterskie: pschologia, specjalność kliniczne.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu, I stopień, LTSR.

Uniwersytet Szczeciński, studia podyplomowe, kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Ważniejsze szkolenia:

Roczne Studium Interwencji Kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym ITPB.

Rok z terapią poznawczą – behawioralną dzieci i młodzieży. Ośrodek „Poza Schematami”

Kurs Self- Regulation dla specjalistów.

Prowadzenie warsztatów dla Dobrych Rodziców. Ośrodek „Poza Schematami”.

Trening umiejętności społecznych TUS SST.